Welkom, fijn dat u mijn website bezoekt.

Kunst is passie, een ontdekkingsreis in en naar jezelf. Mijn innerlijke beleving weergeven een uitdaging, zoals het leven zelf.Mijn naam is Helga en ben geboren te Oosterbeek op 13 juli 1950. De vele materialen waarmee ik werk, vormen voor mij telkens een nieuwe uitdaging om uitdrukking te kunnen geven aan wat mij raakt. Elk materiaal heeft zijn eigen zeggingskracht en de keuze daarvan wordt mede bepaald door mijn stemming op dat moment. De variatie van schilderijen en tekeningen zijn dan ook een expressie van mijn gevoelswereld.De natuur is mijn voornaamste inspiratiebron en de schoonheid daarvan met bezieling weergeven mijn uitgangspunt. Aanvankelijk legde ik deze schoonheid d.m.v. fotografie vast en deze opnamen inspireerden mij 15 jaar geleden tot schilderen. Ik volgde enkele cursussen en bleef vooral eindeloos oefenen. Door me te bekwamen in diverse technieken, ermee te experimenteren en te combineren in een schilderij, kom ik vaak tot verrassende resultaten. Vanaf 2001 tot en met 2005 heb ik 10 dagen per jaar een masterclass bij de kunstenaar Bob Tomanovic gevolgd. Deze docent leerde me niet alleen de fijne kneepjes van het vak, maar vooral meer mijn innerlijke beleving weer te geven.  

De levensvreugde die het me geeft en het plezier waarmee ik schilder deel ik met vele cursisten die mijn lessen volgen. Met respect voor ieders eigen ontwikkeling motiveer ik velen tot het maken van aquarellen, pastelkrijttekeningen en olieverfschilderijen, waarbij ik een flinke dosis theorie niet uit de weg ga. Tevens geef ik sinds 2001 ook Intuïtief teken/schilderles. Door middel van een meditatie/visualisatie of n.a.v. een verhaaltje, gedicht, beeld je uit wat jou bewogen heeft. Het is daarbij niet van belang of je kunt tekenen of schilderen, dat leer je vanzelf. Het is een ontdekkingsreis in en naar jezelf.

In het begin van het jaar 2009, bij Lukas Stofferis uit 's-Hertogenbosch een cursus oude schildertechnieken en een workshop Buon-Fresco gevolgd. Dit heeft een totaal nieuwe wereld voor me geopend en veel nieuwe inspiratie gegeven. Inmiddels ben ik toegelaten tot het volgen van een twee-jarige opleiding in oude schilderkunst die op 22 september 2009 van start is gegaan. Het bereiden van verf is al een beleving op zich en daar dan met passie een kunststuk mee te kunnen creëeren, een sensatie.

In 2011 de 2-jarige Opleiding Oude Schildertechnieken met succes afgerond en mag me nu Meesterschilder noemen.  

Er worden workshops aquarelleren met zelfgemaakte verf georganiseerd en workshops encaustiek, schilderen met warme bijenwas.

Perkament Project In het kader van het Kartuizerklooster in samenwerking met Erica v.d. Stadt ben ik uitgenodigd om verschillende oude en nieuwe schildertechnieken te demonstreren op perkament. De Open dag Vlagheide zal plaats vinden op 28 mei 2012. Voor informatie: http://www.masterplanvlagheide.nl/Open_dag.html

 

Wilt u meer informatie, bel gerust, telefoonnummer 06 50 810 731.

Veel kijkgenot.