Geweldig succes! De cursistenexpositie in Atelier Iris waar achtenvijftig aquarellen te zien waren, is een geweldig succes geworden. Door het enthousiasme waarmee cursisten de expositie onder de aandacht hebben gebracht, heeft ertoe bijgedragen dat naar schatting zo'n driehonderd bezoekers hun schilderijen konden bewonderen. De vele bezoekers waren verrast door de diversiteit aan werken en hun bewondering ging vooral uit naar het hoogstaande niveau waarop geschilderd is. Ook de cursisten hebben genoten van elkaars werk en complimenten werden over en weer gegeven. Hun 'juf' die de expositie organiseerde vertelde in haar openingsrede dat ze apetrots is op haar cursisten en een ieder zich dan ook terecht trots mag prijzen op zijn of haar werk. Langs deze weg wil ze graag iedereen bedanken die zijn/haar werk tentoongesteld heeft. Diegenen die haar behulpzaam zijn geweest en de vele bezoekers die er ook toe hebben bijgedragen dat we terug kunnen kijken op een zeer geslaagd en grandioos weekend.